Tag: ฟุตบอลโลก

ฟีฟ่า จัดฟุตบอลโลกทุกๆ 2 ปี มติจัดประชุมใหญ่

ฟีฟ่า จัดฟุตบอลโลกทุกๆ 2 ปี มติจัดประชุมใหญ่ ฟีฟ่า จัดฟุตบอลโลกทุกๆ 2 ปี มติจัดประชุมใหญ่ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยมีมติสำคัญในที่ประชุมอนุมัติให้ฟีฟ่าทำการศึกษาความเหมาะสมหากต้องปรับฟุตบอลโลกมาแข่งทุกๆ 2 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)…